Pożyczki na Święta

Bez wątpienia miniony rok upłynął pod znakiem ograniczeń związanych z epidemią COVID-19. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw, a co za tym idzie również gospodarstw domowych uległa znacznemu pogorszeniu. W związku z powyższym wiele osób zdecyduje się na zmniejszenie wydatków związanych z organizacją zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Jednak wiele osób podejmie decyzję o uzupełnieniu braków gotówkowych na…

Operat szacunkowy

Operat szacunkowy – najważniejsze informacje

Decydując się na kredyt lub pożyczkę zabezpieczoną na nieruchomości, podmiot finansujący może żądać przedstawienia dokumentu urzędowego potwierdzającego wartość przedmiotu zabezpieczenia. Takim dokumentem jest operat szacunkowy. Czym jest operat szacunkowy i kto może go wykonać? Operat szacunkowy jest dokumentem wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego, który na zlecenie jednej ze stron umowy dokonuje pisemnej opinii na temat wartości…

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości Wskaźnik LtV, o którym pisaliśmy niedawno, jest jednym z podstawowych kryteriów ustalenia możliwej do udzielenia wysokości pożyczki hipotecznej. Jednym z jego elementów jest wartość nieruchomości. Poniżej przybliżymy czym jest wartość nieruchomości oraz jakie czynniki wpływają bezpośrednio na jej wartość. Jak rozumieć pojęcie wartość nieruchomości? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, iż istnieje kilka definicji…

Czym jest wskaźnik LtV i jaki ma wpływ na pożyczę hipoteczną

Czym jest wskaźnik LtV i jaki ma wpływ na pożyczkę hipoteczną

Czym jest wskaźnik LtV i jaki ma wpływ na pożyczkę hipoteczną Starając się o pożyczkę zabezpieczoną nieruchomością często możemy się spotkać z określeniem LtV. Spróbujemy wyjaśnić czym jest ten obcobrzmiący skrót i jak należy go interpretować.5 Czym jest LtV? LtV jest skrótem od angielskiego zwrotu „Loan to Value” – „pożyczka do wartości”. Zatem najprościej rzecz…

Spłata zobowiązania przez osobę trzecią

Spłata zobowiązania przez osobę trzecią

Spłata zobowiązania przez osobę trzecią Od czasu do czasu spotykamy się sytuacją, w której nasi klienci borykają się z problemem terminowej spłaty swoich zobowiązań. Niedawno pisaliśmy o tym jak ważne jest, aby spłaty rat dokonywane były zgodnie z ustalonym w umowie harmonogramem. W sytuacjach podbramkowych pożyczkobiorca może zwrócić się z wnioskiem o prolongowanie terminu płatności,…

Jakie konsekwencje wiążą się ze spóźnieniem w spłacie raty pożyczki?

Jakie konsekwencje wiążą się ze spóźnieniem w spłacie raty pożyczki?

Jakie konsekwencje wiążą się ze spóźnieniem w spłacie raty pożyczki? Każdemu zdarza się od czasu do czasu zapłacić coś po terminie wymagalności. powodów może być mnóstwo: brak środków, problemy techniczne, a nawet zwykłe niedopatrzenie. W przypadku rachunków za media operator naliczy jedynie odsetki. A jakie konsekwencje czekają pożyczkobiorcę (kredytobiorcę) w przypadku zwłoki w płatności raty?…

Czym jest BIG i na jakiej podstawie działa?

Czym jest BIG i na jakiej podstawie działa?

Czym jest BIG i na jakiej podstawie działa? Funkcjonowanie BIG czyli Biura Informacji Gospodarczej zostało wprowadzone na mocy ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z 09.04.2010 r. (Dz.U. 2010 nr 81 poz. 530). Jak wynika z samej nazwy ustawy Biura Informacji Gospodarczej powstały w celu gromadzenia, udostępniania i wymiany informacji gospodarczych dotyczących…

Czym jest BIK i jak wpływa na zdolność kredytową?

Czym jest BIK i jak wpływa na zdolność kredytową?

Czym jest BIK i jak wpływa na zdolność kredytową? Każde zobowiązanie wynikające z zaciągniętych kredytów rejestrowane są w Biurze Informacji Kredytowej S.A. (zwanym w skrócie BIK). Również każde nasze zapytanie kierowanego do banku jest w nim odnotowywane. Czym zatem jest BIK i jak wpływa na zdolność kredytową? Czym jest Biuro Informacji Kredytowej? Biuro Informacji Kredytowej…

Czy można sprzedać mieszkanie obciążone hipoteką? Jak sprzedać?

Czy i jak można sprzedać mieszkanie obciążone hipoteką?

Czy można sprzedać mieszkanie obciążone hipoteką? Informowaliśmy ostatnio, że na rynku nieruchomości zaobserwować można znaczny wzrost obrotów. Wielu Polaków decyduje się na zmianę mieszkania. Znaczna część takich nieruchomości finansowana jest z kredytów bankowych, zabezpieczonych hipotecznie. Pojawia się zatem pytanie co zrobić, jeśli jesteśmy obecnie właścicielem mieszkania, które jest obciążone hipotecznie? Czy możemy taką nieruchomość sprzedać?…