Jakie są rodzaje pożyczek dla firm?

Praktycznie każdy przedsiębiorca korzysta z jakiegoś rodzaju finansowania zewnętrznego.
W przypadku dużych spółek giełdowych jest wiele instrumentów finansowych, jak chociażby emisja papierów dłużnych lub sekurytyzacja wierzytelności. W przypadku średnich, małych i mikro przedsiębiorstw niezależnie od ewentualnych dotacji najczęściej spotykamy się z czterema rodzajami finansowania:

 • leasing dla sfinansowania aktywów trwałych;
 • faktoring dla sfinansowania należności;
 • kredyt obrotowy w rachunku bieżącym dla sfinansowania bieżącej działalności operacyjnej;
 • pożyczka długoterminowa lub kredyt dla sfinansowania inwestycji.

Zasadniczo wybór pomiędzy nimi zależy w zasadzie od celu, jednakże nie zawsze przedsiębiorca może sam decydować jak finansować swoją działalność, gdyż faktor nie chce udzielić faktoringu jego należności lub nabywana maszyna jest tak specjalistyczna, że nie można uzyskać jej leasingu. Dlatego często firmy decydują się na opłacenie swoich przedsięwzięć z kredytu lub pożyczki.

 

Kredyt dla firm

Kredyt inwestycyjny zwykle jest produktem długoterminowym udzielanym przez banki na konkretny wskazany cel. Zdarza się, że kredytodawca zastrzega sobie w umowie możliwość weryfikacji i rozliczenia założonego celu inwestycyjnego, a w przypadku dostrzeżenia uchybień ma prawo do wypowiedzenia umowy kredytowej. Z drugiej strony ten rodzaj finansowania jest zwykle tańszy od pożyczki gotówkowej i daje stabilność rat w określonym czasie – oczywiście o ile nie wzrosną znacząco stopy procentowe, z czym mamy do czynienia w 2022 roku.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym jest rozwiązaniem pośrednim pomiędzy pożyczką gotówkową a kredytem inwestycyjnym. Potocznie zwana obrotówka udzielana jest przez bank na określony okres i ze wskazanym maksymalnym saldem, do którego firma może się zadłużyć. Można wówczas korzystać z przyznanych środków przez określony w umowie kredytowej okres, płacąc tylko odsetki za wykorzystane saldo. Należy jednak pamiętać, że tego rodzaju kredyt jest zwykle udzielany przez banki na okres 12 miesięcy. Zazwyczaj jest on odnawialny automatycznie, jednak kredytodawca może nie przedłużyć umowy na kolejny rok i wówczas należy w krótkim terminie zwrócić dług.

Kredyt hipoteczny zwykle jest produktem długoterminowym udzielanym na zakup konkretnej nieruchomości i jest usługą zarezerwowaną dla banków i SKOK-ów.

 

Pożyczka

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Jak wynika z definicji określonej w art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego, pożyczka ma szerszy charakter niż kredyt i nie zawsze musi dotyczyć pieniędzy. Jednakże na potrzeby niniejszego wpisu skupimy się na ujęciu finansowym. Biorąc pod uwagę, iż prawo dość szeroko definiuje tę usługę, rzeczywistość sama wykreowała kilka rodzajów pożyczek: ze względu na strony umowy, czas finansowania i sposób zabezpieczenia.

Pożyczka bankowa – pożyczka udzielana przez banki, choć po jej definicję można podciągnąć również pożyczki udzielane prze SKOKi.

Pożyczka pozabankowa lub pożyczka prywatna – pożyczka udzielana przez instytucje pożyczkowe, przedsiębiorstwa finansowe inne niż banki a nawet osoby fizyczne.

Pożyczka konsumencka – pożyczka gdzie pożyczkobiorcą jest konsument, który zaciąga ją na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Pożyczka firmowa – to pożyczka gdzie pożyczkobiorcą jest przedsiębiorca, a uzyskane środki zostaną przeznaczone na prowadzoną działalność gospodarczą.

Pożyczka krótkoterminowa – pożyczka udzielana na okres do 12 miesięcy.

Pożyczka długoterminowa – pożyczka udzielana na okres powyżej jednego roku.

Chwilówka jest to pożyczka udzielona na ekstremalnie krótki termin – często nawet 7-dniowy; chwilówki są zwykle udzielane przez instytucje pożyczkowe.

Pożyczka pod zastaw to pożyczka udzielana pod zabezpieczenie ruchomością lub papierami wartościowymi (np. akcjami lub udziałami w spółkach).

Pożyczka pod przewłaszczenie to pożyczka zabezpieczona przeniesieniem własności przedmiotu zabezpieczenia (często nieruchomości). Z punktu widzenia pożyczkobiorcy jest to bardzo ryzykowne zabezpieczenie, gdyż w skrajnym przypadku, z powodu niespłacenia choć jednej raty, może stracić przedmiot przewłaszczenia. Niestety tego rodzaju umowa jest nienazwana i nie jest unormowana szczegółowymi przepisami prawa. Zatem wszystko zależy od tego co znajdzie się w umowie przewłaszczenia na zabezpieczenie, a w zasadzie przeniesienia na zabezpieczenie. Ze swojej strony odradzam zawieranie tego typu umów, gdyż już z chwilą zawarcia umowy prawo własności zostaje przeniesione na pożyczkodawcę.

Pożyczka hipoteczna to pożyczka zabezpieczona hipoteką ustanowioną w dz. IV księgi wieczystej prowadzonej nieruchomości i wbrew pozorom nie jest udzielana jako finansowanie zakupu nieruchomości, która ma stanowić przedmiot zabezpieczenia – tak jak kredyt hipoteczny. Pożyczka hipoteczna umożliwia pożyczkobiorcy uzyskania wysokiej kwoty finansowania. Należy pamiętać, iż obecnie prawo szczegółowo reguluje kto i komu może udzielać takich pożyczek i jaka nieruchomość może stanowić przedmiot zabezpieczenia. W przypadku konieczności przymusowego dochodzenia zwrotu pożyczki przez pożyczkodawcę to sąd i komornik będę przeprowadzali procedurę egzekucyjną.

Elastyczna POŻYCZKA HIPOTECZNA dla firm jest hybrydą kredytu obrotowego i pożyczki hipotecznej dla firm. Zawiera w sobie możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów oraz szybkość przyznania i wysoką kwotę kredytu. To idealne rozwiązania dla przedsiębiorców szukających sprawdzonego finansowania, takich jak:

 • deweloperzy;
 • firmy budowlane;
 • firmy transportowe;
 • restauratorzy;
 • właściciele hoteli i pensjonatów;
 • firmy informatyczne;
 • start-up.

remigiusz@rekman

ACTUM FINANSE

Kontakt do nas

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Odpowiemy na każde pytanie. Dodatkowo doradzimy i znajdziemy wspólne rozwiązanie.
Adres
ACTUM Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 39b
70-382 Szczecin
Dane firmy

KRS 0000360723
Regon 320873619
NIP 852-257-60-80
Numer konta:
88 1090 2806 0000 0001 1434 9185

Telefon / E-mail
tel .+48 91 820 11 11
tel. +48 91 820 11 12
info@actum-finanse.pl
Godziny pracy
Pon. - Pt: 08:00 – 16:00