Jak wygląda spłata pożyczki w przypadku upadłości działalności gospodarczej?

23 listopada 2020by manager@artefakt

Jak wygląda spłata pożyczki w przypadku upadłości działalności gospodarczej?

Upadłość działalności gospodarczej jest dramatyczną, rodzącą wiele problemów natury prawnej i majątkowej sytuacją z punktu widzenia biznesowego. Problemy pojawiają się w przypadku posiadania przez upadające przedsiębiorstwo licznych zobowiązań finansowych wynikających m.in. z konieczności zapłaty wynagrodzeń pracowniczych, podatków, faktur, spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Upadłość gospodarcza to kwestia budząca wiele negatywnych emocji.  Jak zatem wygląda proces spłaty pożyczki w przypadku upadku działalności? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie w poniższym artykule.

Kiedy sąd może zadecydować o upadłości?

Procedury upadłościowe przedsiębiorstw zostały obwarowane przepisami prawnymi wynikającymi z ustawy o prawie upadłościowym i naprawczym. Na wstępie trzeba zaznaczyć, że nie każdy wniosek o upadłość zostanie pozytywnie rozpatrzony przez właściwy sąd. Prawo wymaga, aby firma zgłaszająca upadek działalności odznaczała się brakiem zdolności do regulacji zobowiązań przez okres dłuższy niż 3 miesiące lub, aby ogólna suma nieuregulowanych zaległości finansowych przekraczała 10% wartości aktywów przedsiębiorstwa. Nie można zatem wykorzystywać instytucji upadłości jako parasola ochronnego dla unikania spłaty zobowiązań. Spłata pożyczki stanowi obowiązek dłużnika wynikający z umowy.

Jak wygląda proces egzekucji w ramach postępowania upadłościowego?

Harmonogram spłat zobowiązań również jest regulowany przez ustawę. W pierwszej kolejności opłaty pobiera sąd, dopiero później z majątku firmy realizuje się wypłaty zaległych wynagrodzeń, podatków oraz zobowiązań z tytułu przyznanych pożyczek. Widać zatem, że ryzyko niewypłacalności klienta to ważna kwestia dla firmy udzielającej pożyczek, a rekompensata za ryzyko wyrażona zostaje w oprocentowaniu pożyczki i ustalonym w umowie zabezpieczeniu. Istnieją dwa typy upadłości określanej w trakcie postępowania sądowego. W przypadku niektórych dłużników posiadających wartościowe składniki majątku możliwe jest uzyskanie statusu upadłości z opcją zawarcia układu. Dla innych następuje likwidacja majątku, nad którym pełnię władzy przejmuje syndyk.

Często się zdarza, że to właśnie pożyczka pomaga wielu przedsiębiorstwom w wyjściu z długów i uniknięcie upadłości jeśli podmioty te potrafią wypracować  nowy plan biznesowy dla ratowania zysków w przyszłości i jednocześnie są w stanie zabezpieczyć zwrot pożyczki. Również wiele nowych biznesów nie powstałoby nigdy, gdyby nie pożyczki udzielone przez instytucje pozabankowe. Upadłość przedsiębiorcy to zatem najbardziej pesymistyczny scenariusz, który nie powinien rzutować na całość percepcji biznesowej i aspektu zaciągania pożyczek.

manager@artefakt

ACTUM FINANSE

Kontakt do nas

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Odpowiemy na każde pytanie. Dodatkowo doradzimy i znajdziemy wspólne rozwiązanie.
Adres
ACTUM Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 39b
70-382 Szczecin
Dane firmy

KRS 0000360723
Regon 320873619
NIP 852-257-60-80
Numer konta:
88 1090 2806 0000 0001 1434 9185

Telefon / E-mail
tel .+48 91 820 11 11
tel. +48 91 820 11 12
info@actum-finanse.pl
Godziny pracy
Pon. - Pt: 08:00 – 16:00