Refinansowanie pożyczki – porady

25 stycznia 2021by remigiusz@rekman

Refinansowanie pożyczki

Dostępne na rynku finansowym, oferowane zarówno przez banki jak i przez różnie instytucje finansowe tzw. „chwilówki” udzielane są przeważnie na krótki okres, zazwyczaj od 30 do 90 dni. Wielu pożyczkobiorców często korzysta z tej formy finansowania, gdyż jest ona stosunkowo łatwo dostępna. Należy jednak pamiętać, że krótki okres finansowania powoduje, że udzielone środki finansowe należy odpowiednio szybko zwrócić wraz z należnymi na rzez pożyczkodawcy kosztami. A co jeśli nie uda się w tak krótkim czasie zgromadzić potrzebnych środków, a wierzyciel nie wyraża zgodny na przedłużenie umowy?

Co zrobić, gdy zbliża się koniec umowy pożyczki, a nie mamy pieniędzy na jej spłatę?

Jednym ze sposobów rozwiązania takiej niekomfortowej dla pożyczkobiorcy sytuacji jest refinansowanie pożyczki. Najprościej rzecz ujmując jest to zaciągnięcie kolejnego zobowiązania mającego na celu spłatę wcześniejszych. Refinansowanie pożyczki umożliwia uniknięcie sytuacji, w której wierzyciel podejmuje kroki windykacyjne, a tym samym umożliwia zachowanie płynności finansowej pożyczkobiorcy.

Jakie są koszty refinansowanie pożyczki?

Zwykle pożyczkodawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia finansowania. Na wynagrodzenie składają się: prowizja, odsetki, a czasem również inne opłaty (administracyjna czy przygotowawcza). O ile wysokość odsetek i prowizji stosowanych przez większość pożyczkodawców jest zbliżona, o tyle różnice mogą wynikać z wysokości opłat dodatkowych. Należy również mieć na uwadze, że częstym rozwiązaniem stosowanym przez pożyczkodawców, jest naliczanie wyższych odsetek lub innych obciążeń (np. Kar umownych) z tytułu zaległości w spłacie rat. Biorąc pod uwagę ich wysokość może okazać się koszty związane z refinansowaniem pożyczki są niższe od tych, które pożyczkobiorca musiałby płacić, gdyby pozostawał w zwłoce w płatności.

Czy refinansowanie pożyczki jest bezpieczne dla stron?

W większości przypadków firma refinansująca pożyczkę wymaga od pożyczkobiorcy przedstawienia dokumentu zawierającego informację o saldzie zobowiązania, terminie spłaty i numerze rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność. Przelew dokonywany jest bezpośrednio na konto wierzyciela, zatem pożyczkobiorca nie musi pilnować wpływu na swoje konto, ani następnie pamiętać o wykonaniu przelewu. Dzięki temu pierwotny wierzyciel ma pewność, co do spłaty zobowiązania, a refinansujący pewność, co do tego, że środki nie zostały wykorzystane przez pożyczkobiorcę w inny sposób, niż ustalony w umowie. Z kolei pożyczkobiorca ma pewność, że jego zobowiązania wobec pierwotnego pożyczkodawcy zostały uregulowane.

Czy refinansowenie pożyczki jest zgodne z prawem?

Podstawą prawną regulującą udzielania pożyczek na rynku pozabankowym jest przede wszystkim tzw. „ustawa antylichwiarska” z dnia 05.08.2015 r. O zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (dz.u. 2015 poz. 1357). Celem jej wprowadzenia było głównie uregulowanie pozaodsetkowych kosztów pożyczek. Kolejnym aktem prawnym regulującym sposób udzielania pożyczek i kredytów (w tym pożyczek refinansowanych) jest ustawa z dnia 12.08.2011 r o kredycie konsumenckim (dz.u. 2011, poz. 715). Oba te akty powodują, że pożyczki udzielane są według uczciwych, choć bardzo rygorystycznych zasad. Warto pamiętać, iż legalnie działająca firma pożyczkowa powinna być zarejestrowana w rejestrze instytucji pożyczkowych prowadzonym przez komisję nadzoru finansowego i posiadać indywidualny swój numer rip.

W obecnej dobie pandemii związanej z koronawirusem covid-19 wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego ogranicza tzw. „tarcza 1.0” z dnia 31.03.2020 r., która określa, że nie mogą one być wyższe niż 21% kwoty pożyczki w skali roku. Zaś w przypadku kredytów dłuższych niż 1 rok nie mogą one przekraczać łącznie 45% kwoty pożyczki.

remigiusz@rekman

ACTUM FINANSE

Kontakt do nas

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Odpowiemy na każde pytanie. Dodatkowo doradzimy i znajdziemy wspólne rozwiązanie.
Adres
ACTUM Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 39b
70-382 Szczecin
Dane firmy

KRS 0000360723
Regon 320873619
NIP 852-257-60-80
Numer konta:
88 1090 2806 0000 0001 1434 9185

Telefon / E-mail
tel .+48 91 820 11 11
tel. +48 91 820 11 12
info@actum-finanse.pl
Godziny pracy
Pon. - Pt: 08:00 – 16:00