Jak zaksięgować pożyczkę?

Jak zaksięgować pożyczkę?

Przedsiębiorcy nierzadko zmuszeni są korzystać z pomocy finansowej, jaką oferują inne firmy. Zaciągane przez nich pożyczki – czy to na inwestycje, czy na spłatę innych zadłużeń – muszą zostać zapisane w księgach rachunkowych. Jak zaksięgować pożyczkę otrzymaną w pozabankowej instytucji pożyczkowej?

Księgowanie pożyczki – dlaczego to ważne?

Dodatkowe środki finansowe, które na drodze pożyczki uzyskała firma, muszą zostać zaksięgowane z kilku powodów. Przede wszystkim pozwala to na bieżącą kontrolę wielkości zadłużenia oraz w razie potrzeby zapewnia szybki dostęp do informacji o obowiązujących terminach spłaty. Ponadto zobowiązanie w postaci pożyczki wiąże się także z konsekwencjami podatkowymi. W związku z pozyskaniem aktywów pieniężnych w celu gospodarczego wykorzystania firma musi ponieść także koszty związane z udzieleniem jej pożyczki – wynikają one m.in. z prowizji czy opłat dodatkowych, ale także z oprocentowania,księgowanie pożyczki które dla pożyczkobiorcy oznacza koszt, a z perspektywy pożyczkodawcy jest przychodem. Trzeba pamiętać, że za wszystkie koszty związane z udzieleniem przedsiębiorcy pożyczki prywatna firma pożyczkowa wystawia faktury, co świadczy o jej uczciwości i profesjonalizmie. Koszty z takiej faktury za usługi finansowej (odsetki, prowizje, i inne opłaty) możemy zaliczyć w poczet kosztów.

Wskazówki, jak zaksięgować pożyczkę

Zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki należy zapisać w księgach rachunkowych, w ciągu roku, w wartości nominalnej, a więc równej zadłużeniu. Zapis ma postać Wn konto 13-0 „Rachunek bieżący” oraz Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki”. Dokładny sposób ewidencji zależy od konkretnego przeznaczenia środków finansowych. Na dzień bilansowy wykazuje się natomiast pożyczkę w kwocie wymagającej zapłaty, czyli wraz z uwzględnieniem odsetek. W bilansie pożyczki długoterminowe należy wykazywać w wierszu B. II. 2a, a pożyczki krótkoterminowe w wierszu B. III. 2a – dotyczy to zobowiązań o dowolnym przeznaczeniu.

Dodatkowe finansowanie często okazuje się niezbędne dla płynności finansowej czy możliwości rozwoju firmy. Ich prawidłowe księgowanie jest tak samo ważne, jak ewidencja innych przychodów oraz kosztów prowadzenia działalności.

manager@artefakt

ACTUM FINANSE

Kontakt do nas

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Odpowiemy na każde pytanie. Dodatkowo doradzimy i znajdziemy wspólne rozwiązanie.
Adres
ACTUM Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 39b
70-382 Szczecin
Dane firmy

KRS 0000360723
Regon 320873619
NIP 852-257-60-80
Numer konta:
88 1090 2806 0000 0001 1434 9185

Telefon / E-mail
tel .+48 91 820 11 11
tel. +48 91 820 11 12
info@actum-finanse.pl
Godziny pracy
Pon. - Pt: 08:00 – 16:00