Dlaczego przedsiębiorcy się zadłużają?

3 sierpnia 2022by remigiusz@rekman

Zwykle przedsiębiorcy najczęściej zadłużają się, aby poprawiać efektywność swojego przedsiębiorstwa i rozwijać biznes. W dzisiejszych czasach tak kapitałochłonnej gospodarki nie można funkcjonować i rozwijać się bez zewnętrznego finansowania. Oczywiście istnieje wiele sposobów sfinansowania inwestycji, jednakże wszystkie sprowadzają się do konieczności spłaty pozyskanego kapitału i zapłacenie kosztów jego pozyskania, np.: odsetek, prowizji, poręczeń lub ubezpieczeń. Pozyskaniu kapitału obcego zwykle towarzyszy poprawa rentowności przedsiębiorstwa, a co za tym idzie lepsze wykorzystanie kapitałów własnych – możemy wówczas mówić o dźwigni finansowej.

Utrzymanie płynności finansowej

Innym powodem zadłużania się przedsiębiorców jest konieczność utrzymania płynności finansowej. Dzieje się tak, gdy firma musi finansować swoich odbiorców lub nieoczekiwanie nie otrzyma zapłaty od swojego kontrahenta, albo sfinansuje ze środków obrotowych inwestycje długoterminową. W obu przypadkach, aby nie popaść w zaległości ze spłatą własnych zobowiązań przedsiębiorstwo musi pozyskać zewnętrzne finansowania – np. kredyt obrotowy lub pożyczkę dla firm.

Skrajną sytuacją utrzymania płynności finansowej jest konieczność udzielenia finansowania na spłatę długów przedsiębiorstwa w które popadło, np.: zaległości ZUS, zaległości podatkowe lub zaległości wobec pracowników i dostawców. Taka sytuacja ma miejsce zwykle w przypadku złego zarządzania przedsiębiorstwem lub radykalnej zmiany warunków środowiska w jakim działa firma. Niestety coraz częściej mamy do czynienia z czynnikami zewnętrznymi, na które nie mamy wpływu: pandemia koronawirusa COVID-19, kryzys surowcowy lub wojna na Ukrainie.

Sposoby finansowania swoich potrzeb

Każda z powyższych potrzeb może być finansowana w odmienny sposób:

  • dotacje,
  • emisja papierów dłużnych,
  • leasing,
  • faktoring,
  • kredyty i pożyczki bankowe
  • oraz pożyczki pozabankowe.

W zależności od celu i okresu finansowania oraz poziomu ryzyka z tym związanego koszt pozyskania kapitału będzie różny. Dlatego każdy przedsiębiorca we własnym zakresie powinien przez zaciągnięciem zobowiązania finansowania przeliczyć rentowność takiej decyzji. Najtrudniejsza decyzja – zarówno dla pożyczkobiorcy, jak i pożyczkodawcy, jest w sytuacji konieczności sfinansowania długów. W takiej sytuacji banki zwykle nie udzielają kredytów lub pożyczek. Wówczas przedsiębiorca może skorzystać z oferty prywatnych instytucji pożyczkowych, jednakże musi liczyć się z tym, iż prywatne pożyczki są droższe od kredytów bankowych i zwykle istnieje konieczności zabezpieczenia takiej umowy pożyczki. Przyszły pożyczkobiorca powinien zapoznać się z ofertami firm pożyczkowych i wybrać tą najbardziej odpowiadającą jego potrzebom. W przypadku pożyczek kwot powyżej 50.000,00 zł zazwyczaj występuje konieczność zabezpieczenia takiej umowy pożyczki majątkiem – np. hipoteką. Wówczas przyszły pożyczkobiorca powinien przy podejmowaniu decyzji wziąć pod uwagę również ryzyko konieczności sprzedaży nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie, aby spłacić pożyczkę hipoteczną.

Niezależnie od rodzaju finansowania przy podejmowaniu decyzji o zaciągnięciu zobowiązania finansowego należy przeliczyć jego koszt i czy to się opłaca. Zachęcam do przeczytania naszego artykułu pt. „Czy pożyczki dla firm są drogie?”, gdzie można znale nieco więcej informacji na ten temat.

remigiusz@rekman

ACTUM FINANSE

Kontakt do nas

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Odpowiemy na każde pytanie. Dodatkowo doradzimy i znajdziemy wspólne rozwiązanie.
Adres
ACTUM Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 39b
70-382 Szczecin
Dane firmy

KRS 0000360723
Regon 320873619
NIP 852-257-60-80
Numer konta:
88 1090 2806 0000 0001 1434 9185

Telefon / E-mail
tel .+48 91 820 11 11
tel. +48 91 820 11 12
info@actum-finanse.pl
Godziny pracy
Pon. - Pt: 08:00 – 16:00