Co to jest kredyt inwestycyjny dla firm?

14 lipca 2019by manager@artefakt

Wady i zalety kredytu inwestycyjnego dla firm

Kredyt inwestycyjny jest dla wielu przedsiębiorstw jedyną szansą na sfinansowanie nowych inwestycji i rozwój działalności. Czym jest konkretnie? Poznaj jego wady i zalety.

Kredyt inwestycyjny dla firm sposobem na rozwój

Kredyt inwestycyjny jest to rodzaj pożyczki udzielanej przedsiębiorstwom na opłacenie różnego typu nowych inwestycji i projektów. Cechuje się przede wszystkim wysoką kwotą możliwą do otrzymania. Aby go uzyskać, zazwyczaj konieczne jest posiadanie wkładu własnego (wynoszącego zwykle od 20 do 30% wartości inwestycji), choć są również banki, które pokrywają nawet 90-100% wartości inwestycji. Wówczas jest to jednak zabezpieczone dodatkowymi kosztami dla Klienta. Może być przyznany zarówno jako kredyt na start firmy dla niedawno powstałych działalności, jak też dla przedsiębiorstw istniejących na rynku od wielu lat. Co istotne, aby zostać uznanym za firmę godną zaufania przez bank, musi ona działać na rynku przynajmniej przez 6 miesięcy. Dostępne są finansowania z krótkim (do 1 roku), średnim (od roku do 3 lat) lub długim okresem kredytowania (do 20 lat).

Kredyt inwestycyjny dla firm może zostać spożytkowany przez przedsiębiorcę wyłącznie na cele inwestycyjne. Środki z tego produktu finansowego mogą być wykorzystane m.in. na zakup:

  • nieruchomości, które będą należeć do firmy;
  • urządzeń i maszyn używanych do produkcji towarów;
  • sprzętu komputerowego i innego typu urządzeń niezbędnych do produkcji towaru albo świadczenia usług;
  • praw autorskich, patentów, licencji i know-how;
  • środków transportu;
  • papierów wartościowych.

Pożyczone pieniądze można także przeznaczyć na wykupienie udziałów w innym przedsiębiorstwie.

Jak otrzymać kredyt inwestycyjny?

Aby uzyskać wspomniany kredyt, należy złożyć w wybranym banku odpowiednie dokumenty i wnioski. Ich liczba i rodzaj może się różnić w zależności od instytucji. Najczęściej jednak należy zgromadzić biznesplan z prognozowanymi zyskami, dokumenty rejestrowe, tzn. odpis z KRS-u, zaświadczenie o numerze REGON, wpisie do ewidencji działalności gospodarczej itp. (w zależności od wybranej formy prawnej), zbiór dokumentów finansowych, czyli deklarację PIT-36, rachunek zysków i strat itp. (zależnie od wybranej formy opodatkowania), a także ewentualne dodatkowe dokumenty.

Kredyt na rozwój firmy – zalety

kredyt inwestycyjny dla firmy to dobra decyzjaNajwiększą korzyścią, jaką daje kredyt inwestycyjny dla firm, jest z pewnością duża kwota pożyczki, którą można otrzymać. Zdarza się, że banki nie ustalają nawet górnej granicy wysokości owego kredytu. Niewątpliwie udzielone finansowanie stanowi więc ogromny zastrzyk gotówki dla firmy, może dać przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną i stać się motorem napędowym jego rozwoju.

Długi okres kredytowania umożliwia natomiast dopasowanie wysokości rat do możliwości finansowych przedsiębiorstwa. Możliwa jest wcześniejsza spłata kredytu, a także okresowa karencja w spłacie rat kapitałowych.
Jak już wspomniano wyżej, aby uzyskać kredyt na rozwój firmy, należy przedstawić biznesplan, aktualne przychody oraz prognozowane zyski. Mimo że może wydawać się to skomplikowane i czasochłonne, to paradoksalnie jest korzystnym rozwiązaniem, zwłaszcza dla stosunkowo młodych firm. Banki bardzo skrupulatnie analizują bowiem wszystkie wnioski i sprawdzają, jak duże szanse powodzenia ma dane przedsięwzięcie. Inwestycyjny kredyt na start firmy udzielany jest przedsiębiorstwom, które według banku uchodzą za zaufane i z dobrymi perspektywami na przyszłość. Pożyczka ta jest więc swego rodzaju potwierdzeniem dużego potencjału i szans rozwojowych organizacji.

Czy kredyt inwestycyjny ma wady?

Tak jak każdy produkt finansowy, również inwestycyjny kredyt na rozwój firmy ma pewne wady. Największym minusem jest z pewnością fakt, że jest on bardzo trudno dostępny dla nowych firm. Aby przedsiębiorstwo zostało uznane za wiarygodne przez bank, musi działać na rynku minimum 6-12 miesięcy. Często więc kredyt na start firmy dla zupełnie początkujących przedsiębiorców możliwy jest jedynie dzięki innym instrumentom finansowym.
Pewną wadą jest również dość długi czas rozpatrywania wniosku, poprzedzony zgromadzeniem i złożeniem przez przedsiębiorcę sporej ilości dokumentacji. Jest to więc proces dość czasochłonny i wymagający znacznej cierpliwości ze strony kredytobiorcy. Niektóre firmy, dla których ważne jest ryzyko stopy procentowej, za duży minus mogą także uznać zmienne oprocentowanie kredytu.

Problemem może być ponadto konieczność posiadania wkładu własnego oraz zabezpieczenia, którym jest weksel i pełnomocnictwo do rachunku firmowego. Ponadto przedsiębiorca może zostać dodatkowo poproszony o ustanowienie na nieruchomości hipoteki lub też zastawu na przedmiocie finansowania.

manager@artefakt

ACTUM FINANSE

Kontakt do nas

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Odpowiemy na każde pytanie. Dodatkowo doradzimy i znajdziemy wspólne rozwiązanie.
Adres
ACTUM Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 39b
70-382 Szczecin
Dane firmy

KRS 0000360723
Regon 320873619
NIP 852-257-60-80
Numer konta:
88 1090 2806 0000 0001 1434 9185

Telefon / E-mail
tel .+48 91 820 11 11
tel. +48 91 820 11 12
info@actum-finanse.pl
Godziny pracy
Pon. - Pt: 08:00 – 16:00