Czym jest BIK i jak wpływa na zdolność kredytową?

Czym jest BIK i jak wpływa na zdolność kredytową?

Każde zobowiązanie wynikające z zaciągniętych kredytów rejestrowane są w Biurze Informacji Kredytowej S.A. (zwanym w skrócie BIK). Również każde nasze zapytanie kierowanego do banku jest w nim odnotowywane. Czym zatem jest BIK i jak wpływa na zdolność kredytową?

Czym jest Biuro Informacji Kredytowej?

Biuro Informacji Kredytowej S.A. jest przedsiębiorstwem założonym w 1997 r przez Związek Banków Polskich (ZBP) i inne banki działające na terenie Polski. Jego zadaniem jest wymiana informacji o historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów i pozabankowych firm pożyczkowych zrzeszonych w BIK. Gromadzą one i udostępniają dane o zaciągniętych przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze zobowiązaniach finansowych. Dane te obejmują nie kredyty czy pożyczki, ale również karty kredytowe, limity w rachunkach bankowych czy poręczenia kredytów.

Czemu służy BIK?

Podstawowym celem wymiany informacji jest zarządzanie przez instytucje sektora finansowego (banki, SKOK-i, prywatne firmy pożyczkowe) ryzykiem kredytowym i monitorowanie zadłużanie. Dla klientów banków mają one znaczenie do potwierdzenia wiarygodności finansowej osoby lub podmiotu ubiegającego się o finansowanie. W BIK znajdują się zarówno informacje pozytywne (o zobowiązaniach spłaconych w terminie), ale i informacje negatywne (o zobowiązaniach niespłaconych lub spłaconych po terminie).  Z tej przyczyny jest to ważne narzędzie wykorzystywane przez podmioty finansujące dla oceny zdolności kredytowej swoich obecnych jak i potencjalnych klientów.

Czym jest scoring?

W celu dokonania oceny zdolności kredytowej stosuje się metodę punktowej oceny ryzyka kredytowego zwaną scoringiem. Na jej podstawie dokonuje się porównania profilu kredytowego osoby ubiegającej się o finansowanie do profili osób spłacających swoje kredyty terminowo. Im profile te są bardziej do siebie podobne, tym wyższa jest ocena punktowa i tym większe jest prawdopodobieństwo uzyskania finansowania. Skala punktowa zawiera się w przedziale od 1 pkt do 100 pkt.

Do wyliczenia oceny punkowej BIK stosuje specjalną formułę matematyczną, obejmującą zarówno pozytywną jak i negatywną aktywność kredytową. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż przy ocenie brane są pod uwagę nie tylko: wielkość zaciągniętych kredytów, obecne saldo zobowiązań, terminowość spłaty, ale również częstotliwość i ilość składanych przez klienta wniosków kredytowych.

Należy pamiętać, że niezależnie od oceny scoringowej stosowanej przez BIK, każda instytucja finansowa może stosować własną, indywidualną ocenę ryzyka kredytowego.

Jak sprawdzić swój scoring?

Każda osoba, która kiedykolwiek występowała o kredyt może zwrócić się do BIK o udzielenie informacji o swoim scoringu. Wystarczy zwrócić się do BIK o przygotowanie i przesłanie raportu BIK . Znajdzie się w nim nie tylko ocena punktowa, ale również szczegółowa historia zobowiązań kredytowych i finansowych, rat kredytowych oraz innych zobowiązań finansowych (np. za telefon czy prąd).

remigiusz@rekman

ACTUM FINANSE

Kontakt do nas

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Odpowiemy na każde pytanie. Dodatkowo doradzimy i znajdziemy wspólne rozwiązanie.
Adres
ACTUM Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 39b
70-382 Szczecin
Dane firmy

KRS 0000360723
Regon 320873619
NIP 852-257-60-80
Numer konta:
88 1090 2806 0000 0001 1434 9185

Telefon / E-mail
tel .+48 91 820 11 11
tel. +48 91 820 11 12
info@actum-finanse.pl
Godziny pracy
Pon. - Pt: 08:00 – 16:00