Wykup wierzytelności

ACTUM jako instytucja finansowa obok pozostałych świadczonych usług zajmuje się wykupem przeterminowanych wierzytelności. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów wprowadziliśmy usługę cesji należności. Pomagamy w ten sposób odzyskać niespłacone wierzytelności. Niespłacone należności mogą być traktowane jak towar, a cesja wierzytelności umożliwia ich sprzedaż za uzgodnioną cenę. Na podstawie przelewu wierzytelności, zbywca (cedent) przelewa przysługujące mu od jego dłużnika lub dłużników na rzecz nabywcy (cesjonariusza). Przelew wierzytelności (cesja wierzytelności) w prawie polskim uregulowany został w Kodeksie cywilnym od art. 509 do art. 517.

 

Dlaczego warto sprzedać wierzytelności:

Kto może sprzedać wierytelność: 

Wierzytelność może zbyć każdy komu przysługuje należność od jego dłużnika. Niezależnie, czy wierzycielem lub dłużnikiem jest osoba fizyczna, czy przedsiębiorca cesja wierzytelności jest w dopuszczalna – o ile taka możliwość nie została ograniczona w pierwotnej umowie pomiędzy  stronami. 

Od czego zależy wierytelność:

 

Najlepiej skontaktować się z nami już dziś, a my niezobowiązująco i bezpłatnie oszacujemy należności.

 

ACTUM Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 39b
70-382 Szczecin

tel. 91/ 820 11 11
tel. 91/ 820 11 12
fax: 48 91 425 07 23

e-mail: biuro@actum-finanse.pl

 
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.