Finansowanie zakupu nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym i zadłużonych

ACTUM jako instytucja finansowa pomaga w przeprowadzeniu skomplikowanego procesu, jakim jest zakup nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym oraz zadłużonych. Działając na zlecenie naszego Klienta zainteresowanego zakupem takiej nieruchomości, ACTUM kupuje ją z długami, a następnie spłaca obciążenia, a w przypadku egzekucji licytuje i nabywa dom, lokal lub działkę. Następnie doprowadza do wykreślenia wszystkich obciążeń i roszczeń osób trzecich z księgi wieczystej.
W konsekwencji tych działań nieobciążona nieruchomość jest sprzedawana naszemu Klientowi. Sprzedawana naszemu Klientowi nieruchomość jest już wówczas wolna od wszelkich obciążeń i roszczeń, w związku z czym może bez przeszkód stanowić zabezpieczenie dla banku. W ten sposób nasz Klient za pośrednictwem ACTUM może nabyć na kredyt nieruchomość, która była uprzednio zadłużona i z egzekucją.

 

Dlaczego finansowanie zakupu nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym i zadłużonych jest dla klientów korzystne?

 

Kto może być klientem ACTUM?

Klientem może być każdy Przedsiębiorca: osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarcza, spółka cywilna lub podmiot prawa handlowego (Sp. z o.o., Sp.k., S.A.).

Jak to się odbywa?

Nabywanie nieruchomości z egzekucją komorniczą

Klient wskazuje nieruchomość (lokal mieszkalny, usługowy; mieszkanie; działkę; dom), która stanowi przedmiot egzekucji komorniczej. ACTUM zawiera z Klientem warunkową umowę przedwstępną zakupu tej nieruchomości pod warunkiem, że ACTUM wylicytuje ją w postępowaniu egzekucyjnym. Następnie, w toku egzekucji ACTUM licytuje i nabywa z własnych środków przedmiotową nieruchomość za cenę nie wyższą niż wcześniej ustalona z Klientem. Po nabyciu przeprowadza wszelkie czynności formalne i sądowe, aby dokonać stosownych wpisów i wykreśleń z księgi wieczystej, tak by nieruchomość mogła stanowić zabezpieczenie dla banku. Po tych czynnościach ACTUM sprzedaje Klientowi nieruchomość, a cena sprzedaży może już wówczas pochodzić z kredytu bankowego. Oczywiście ACTUM może również skredytować zakup takiej nieruchomości usługą pożyczki hipotecznej – czytaj flagowa pożyczka ACTUM.

Nabywanie nieruchomości z długami i obciążeniami

Klient wskazuje nieruchomość (lokal mieszkalny, usługowy; mieszkanie; działkę; dom), której zakupem jest zainteresowany, a która jest obciążona długami i roszczeniami osób trzecich. ACTUM zawiera z Klientem warunkową umowę przedwstępną zakupu tej nieruchomości pod warunkiem, że księga wieczysta nie będzie wykazywała obciążań i roszczeń osób trzecich. Następnie ACTUM nabywa z własnych środków przedmiotową nieruchomość za cenę nie wyższą niż wcześniej ustalona z Klientem. Po nabyciu spłaca długi wierzycielom i przeprowadza wszelkie formalnoprawne czynności, aby dokonać wpisów i wykreśleń z księgi wieczystej, tak by nieruchomość mogła stanowić zabezpieczenie dla banku. Po tych czynnościach ACTUM sprzedaje Klientowi nieruchomość, a cena sprzedaży może już wówczas pochodzić z kredytu bankowego. Oczywiście ACTUM może również skredytować zakup takiej nieruchomości usługą pożyczki hipotecznej – czytaj flagowa pożyczka ACTUM.

Jaki jest koszt takiej usługi?

Koszt usługi ACTUM to 20% wartości nieruchomości, która jest przedmiotem umowy.

 
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.