Decydując się na kredyt pod zastaw nieruchomości, możemy natknąć się na wiele specjalistycznych haseł, które mogą być niejasne dla osób spoza branży finansowej. Poznanie ich znaczenia jest konieczne do tego, by dobrze zrozumieć warunki umowy z firmą pożyczkową i uniknąć wszelkich niejasności przy tego typu zobowiązaniu. Przygotowaliśmy krótki słownik, w którym wyjaśniamy najważniejsze pojęcia, dotyczące pożyczek pod zastaw mieszkania, domu oraz innych nieruchomości.

Prowizja

Prowizja oznacza wynagrodzenie dla pożyczkodawcy i ustalana jest na podstawie wysokości zaciąganego kredytu pod zastaw nieruchomości. Jest to składowa wynagrodzenia pożyczkodawcy za prowadzenie rozliczeń finansowych konta pożyczkobiorcy lub wynagrodzenie za przeprowadzenie weryfikacji i udzielenie pożyczki. Często stanowi opłatę jednorazową, jednak może być skredytowana, czyli doliczona do całkowitej kwoty pożyczki lub płacona ratalnie, proporcjonalnie do trwania umowy pożyczki – taki wariant występuje w umowa z ACTUM. Prowizja wraz z odsetkami i pożyczoną kwotą stanowi całkowity koszt zobowiązania. Warto zwrócić uwagę, czy prowizja jest naliczana z góry, a następnie odliczana od kwoty pożyczki. Niestety taki wariant jest najczęściej stosowany u konkurencji i jest bardzo niekorzystny dla pożyczkobiorcy, gdyż niezależnie kiedy pożyczka zostanie spłacona (np. po 6 lub 8 miesiącach zamiast 12 miesiącach) prowizja jest stała. W ACTUM stosujemy zawsze wariant prowizji naliczanej proporcjonalnie do trwania umowy i aktualnego zobowiązania. Niezależnie od wariantu prowizji, nigdy nie należy godzić się na jej zapłatę przed udzieleniem pożyczki!

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Przewłaszczenie na zabezpieczenie to forma zabezpieczenia kredytu pod zastaw nieruchomości, na podstawie takiego zabezpieczenia następuje przeniesienie prawa własności do nieruchomości na rzecz pożyczkodawcy (wierzyciela). W związku z czym na czas trwania zobowiązania następuje zbycie prawa własności, które zostanie zwrócone kredytobiorcy w momencie spłaty całej kwoty pożyczki. Tak jak przy kredycie pod hipotekę, właściciel przez cały okres kredytowania może korzystać ze swojej nieruchomości, gdyż pozostaje w jego władaniu. Jedynie w przypadku braku wywiązania się z umowy, prawo własności może zostać zbyte przez pożyczkodawcę w postępowaniu windykacyjnym, a cenę sprzedaży rozliczyć z pożyczką lub wierzyciel może zachować prawo własności. W związku z tym, iż przeniesienie na zabezpieczenie jest bardzo daleko idącą w skutkach czynnością prawną należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy w umowie – np. powinien zostać ujęty sposób wymuszonej sprzedaży nieruchomości wraz z procedurą i sposobem szacowania wartości oraz, czy i w jakiej sytuacji wierzyciel może zachować prawo własności. Przewłaszczenie na zabezpieczenie dotyczy nie tylko prawa własności do nieruchomości, ale również wieczyste użytkowania lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a nawet ruchomości.

Rata kredytu

Rata kredytu to kwota, jaką kredytobiorca zobowiązuje się płacić co miesiąc, by uregulować dług.
W umowach można spotkać różne sposoby naliczania rat, np. raty annuitetowe – czyli równe raty obejmujące część kapitałową (od kwoty kredytu) oraz odsetkową i prowizyjną . Najczęściej spotykane są przy kredytach hipotecznych udzielanych przez banki. Kredytobiorca zostaje poinformowany o wysokości i ilości rat jeszcze przed podpisaniem umowy, co pozwala przygotować się do spłacania należności. Umowy pożyczek w ACTUM są negocjowane z naszymi klientami i staramy się dołożyć wszelkich starań, aby raty były ułożone w sposób odpowiadający naszym klientom i ich przedsięwzięciom. Zwykle w umowach miesięczna rata składa się z sumy miesięcznych odsetek i części prowizji, dopiero na koniec trwania umowy przeniesiona jest do spłaty kwota udzielonej pożyczki.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania RRSO

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, inaczej RRSO, oznacza całkowity koszt kredytu, jaki pożyczkobiorca poniesie podczas spłaty zobowiązania. Wyraża się ją za pomocą wartości procentowej od całkowitej kwoty pożyczki (pod zastaw mieszkania oraz przy pozostałych zobowiązaniach) w stosunku rocznym.

Na podstawie rzeczywistej rocznej stopy procentowej kredytobiorca może łatwo porównać oferty różnych instytucji pożyczkowych, ponieważ określa ona oprocentowanie wraz z pozostałymi kosztami pożyczki, w tym z prowizją. Patrząc więc wyłącznie na RRSO, można stwierdzić, jak wysoki będzie całościowy koszt kredytu pod zastaw mieszkania. Warto jednak sprawdzić, czy koszty stałe - jak np. prowizja, zostaną proporcjonalnie obniżone w przypadku wcześniejszej spłaty.

W ACTUM zwykle RRSO wynosi 23,6%, ale w przypadku wcześniejszej spłaty wartość ta spada, gdyż proporcjonalnie zostaje obniżona wysokość prowizji.

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości to ważny czynnik, brany pod uwagę przy pożyczce pod zastaw mieszkania, domu oraz pozostałych obiektów. Oznacza wartość danego budynku lub działki, oszacowaną przez upoważnionego do tego rzeczoznawcy majątkowego. Na podstawie wartości nieruchomości można ocenić, czy sprawdzi się ona w roli zabezpieczenia kredytu (pod hipotekę lub przy przewłaszczeniu na zabezpieczenie) oraz ustalić jego wysokość. Współczynnik LTV, od którego zależy wysokość kwoty, jaką można uzyskać dzięki pożyczce pod zastaw nieruchomości, opiera się bowiem właśnie na jej wartości. Należy pamiętać, iż wartość nieruchomości nie zawsze jest adekwatna do jej ewentualnej możliwej do uzyskania ceny, gdyż wartość badana jest zwykle na podstawie danych historycznych (ceny są zmienne) i nie uwzględnia popytu i podaży na rynku nieruchomości. Ponadto na cenę wpływ ma czas ekspozycji oferty jej sprzedaży na rynku nieruchomości, a wartość jest zawsze określona na dany moment.

pożyczka pod zastaw mieszkania

Wierzyciel

Wierzyciel to osoba (prawna lub fizyczna), wobec której dłużnik zobowiązuje się spłaty długu. W przypadku kredytu pod zastaw nieruchomości jest to najczęściej firma pożyczkowa, która w ramach umowy udostępniła klientowi określoną sumę pieniędzy, zwrotną w ratach wraz z oprocentowaniem, prowizją i pozostałymi kosztami kredytu.

Własność

Prawo własności to podstawowe prawo rzeczowe, które określa właściciela danej rzeczy oraz jego możliwości rozporządzania nią i korzystania z niej, a także zabrania pozostałym podmiotom ingerencji w jego uprawnienia. Właściciel danej rzeczy może ją posiadać, używać jej, a także przenieść prawo do niej na inny podmiot lub obciążyć ją prawem rzeczowym. W przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie mamy do czynienia z przeniesieniem prawa własności nieruchomości z kredytobiorcy na kredytodawcę na czas trwania kredytu, w celu zabezpieczenia zobowiązania. Wierzyciel zobowiązuje się w takim przypadku do zwrotu własności, po spłacie całości zobowiązania.

Rejestr Instytucji Pożyczkowych – RIP

Rejestr Instytucji Pożyczkowych jest to prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) rejestr prywatnych firm, które legalnie udzielają pożyczek. Na rządowych stronach KNF prowadzony jest serwis https://www.knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje/rejestr_instytucji_pozyczkowych, w którym można sprawdzić, czy dana firma jest zarejestrowana przez Komisję Nadzoru Finansowego jako instytucja pożyczkowa. Taka regulacja i rejestr ma na celu wyeliminowanie z rynku nieuczciwe podmioty świadczące usługi finansowe bez stosownych uprawnień i procedur, a zawieranie umów z podmiotami nie będącymi na liście KNF wiąże się z bardzo dużym ryzykiem utraty majątku.

 

Kredyt pod zastaw mieszkania – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Znajomość pojęć, związanych z kredytem pod hipotekę oraz przewłaszczeniem na zabezpieczenie, pozwala odpowiednio przygotować się do złożenia wniosku o pożyczkę oraz ułatwia późniejsze zrozumienie umowy, przygotowanej przez firmę pożyczkową. Nasza firma Actum ze Szczecina dokłada wszelkich starań, by zasady zarówno przyznawania kredytu, jak i jego spłaty były dla klientów jasne i zrozumiałe. Nasza oferta jest skierowana do przedsiębiorców, którzy chcą w krótkim czasie uzyskać dużą sumę pieniędzy na dowolny cel - proponujemy aż do 1 000 000 zł przy LTV do 50%. Nie wymagamy udokumentowania dochodów.

Rejestr Instytucji Pożyczkowych – RIP

Rejestr Instytucji Pożyczkowych jest to prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) rejestr prywatnych firm, które legalnie udzielają pożyczek. Na rządowych stronach KNF prowadzony jest serwis https://www.knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje/rejestr_instytucji_pozyczkowych, w którym można sprawdzić, czy dana firma jest zarejestrowana przez Komisję Nadzoru Finansowego jako instytucja pożyczkowa. Taka regulacja i rejestr ma na celu wyeliminowanie z rynku nieuczciwe podmioty świadczące usługi finansowe bez stosownych uprawnień i procedur, a zawieranie umów z podmiotami nie będącymi na liście KNF wiąże się z bardzo dużym ryzykiem utraty majątku.


 Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.