Dla osób, które nie stykają się z branżą finansową na co dzień, niektóre pojęcia dotyczące pożyczek pod zastaw nieruchomości mogą być nieznane lub niejasne. Przed podjęciem się zobowiązania warto poznać wszystkie najważniejsze hasła, by w pełni zrozumieć warunki kredytu pod hipotekę lub przewłaszczenia na zabezpieczenie i uniknąć ewentualnych niejasności co do zawieranej umowy. Poniższy krótki słowniczek wyjaśni wszystkie najważniejsze hasła, związane z pożyczkami pozabankowymi.

Hipoteka

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe, stanowiące dla wierzyciela (pożyczkodawcy) zabezpieczenie rzeczowe na nieruchomości. Hipoteka ustanawiana jest na podstawie aktu notarialnego dla zabezpieczenia umowy kredytu pod hipotekę i na podstawie takiego aktu zostaje dokonany zostaje wpis w IV dziale księgi wieczystej nieruchomości, mającej stanowić zabezpieczenie pożyczki. Właściciel nieruchomości może przy tym wciąż swobodnie korzystać ze swojej nieruchomości. Ponieważ hipoteka ściśle związana z jedną lub kilkoma nieruchomościami, wierzyciel również po sprzedaży może dochodzić swoich praw w przypadku niedopełnienia warunków umowy przez pożyczkobiorcę.

Kredyt pod hipotekę

Kredyt pod hipotekę oznacza celową pożyczkę, której zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości, wpisana w dziale IV jej księgi wieczystej. Właściciel obiektu mimo zobowiązania może nadal z niego korzystać, a obciążenie zostanie usunięte na podstawie pisemnego oświadczenia wierzyciela hipotecznego, po spłacie kredytu. W przypadku, gdy pożyczkobiorca nie wywiąże się z umowy, pożyczkodawca może dochodzić swoich praw w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez właściwego komornika. W związku z powstałą hipoteką wierzyciel jest uprzywilejowany w podziale sumy uzyskanej ze sprzedaży obciążonej nieruchomości.

 

Kredyt pod zastaw nieruchomości

Kredyt pod zastaw nieruchomości to przyjęta potoczna nazwa kredytu pod hipotekę lub przewłaszczenie na zabezpieczenie, dla których zabezpieczeniem jest nieruchomość, należąca do pożyczkobiorcy lub osoby trzeciej, która wyrazi zgodę na taka czynność. Pożyczka pod zastaw mieszkania, domu, lokalu użytkowego lub działki stanowi rozwiązanie dla osób prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych lub spółek prawa handlowego, a nawet rolników. Dzięki niej mogą oni w krótkim czasie uzyskać kredyt na wysoką sumę i przeznaczyć go na dowolny cel przedsiębiorstwa. Pożyczki pod zastaw nieruchomości można uzyskać nawet bez zdolności kredytowej, nie jest bowiem przy nich potrzebne dokumentowanie swoich dochodów.

kredyt pod hipotekę

Księga Wieczysta

Księga wieczysta to rejestr publiczny prowadzony przez Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca położenia nieruchomości.  W księdze wieczystej opisany jest stan prawny nieruchomości, dla której jest ona prowadzona. Na jej podstawie można stwierdzić jakiej nieruchomości dotyczy, kto posiada prawo własności lub użytkowania wieczystego danej nieruchomości, a także czy jest wszczęta z niej egzekucja lub jakaś osoba trzecia ma prawo np. służebności, albo ustanowioną hipotekę.

Księgi wieczyste są podzielone na cztery działy:

- dział I, oznaczający daną nieruchomość,

- dział II, oznaczający właściciela nieruchomości,

- dział III, oznaczający wszelkie ograniczenia co do rozporządzania nieruchomością,

- dział IV, obciążenia (hipoteka umowna lub hipoteka przymusowa).

To właśnie w dziale IV wpisane zostaje obciążenie nieruchomości, która jest przeznaczona na zabezpieczenie przy kredycie pod hipotekę.

LTV

LTV, czyli loan to value, jest współczynnikiem pomiędzy wysokością kredytu pod hipotekę, a wartością nieruchomości, stanowiącej jego zabezpieczenie. Zazwyczaj wskaźnik LTV oznacza maksymalną wysokość pożyczki pod zastaw nieruchomości lub z przewłaszczeniem na zabezpieczenie. Przykładowo, nasza firma pożyczkowa Actum ze Szczecina proponuje LTV na poziomie do 50%, jeśli więc wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie wynosi 100 tys. złotych, to pożyczkobiorca może otrzymać do 50 tys. złotych kredytu.

Odsetki

Na cały koszt kredytu składa się oczywiście nie tylko pożyczona suma, ale także odsetki oraz prowizja. W przypadku pożyczek odsetki stanowią wynagrodzenie za korzystanie ze środków finansowych przekazanych pożyczkobiorcy przez pożyczkodawcę. Powinny być liczone od aktualnej sumy zadłużenia i zgodnie z art. art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego ich maksymalna wysokość nie może przekraczać czterokrotności wysokości kredytu lombardowego określonego przez Narodowego Banku Polskiego. Obecnie jest to 10% w skali roku.

Okres kredytowania

Okres kredytowania oznacza czas od dnia zawarcia umowy pożyczki pod zastaw mieszkania do dnia jej całkowitej spłaty, włącznie z kwotą kredytu, odsetkami oraz prowizją. W umowie może zostać ujęty zapis o możliwości przedłużenia terminu spłaty – tzw. rolowanie pożyczki.  

Pożyczkobiorca

Pożyczkobiorca to osoba fizyczna lub prawna, która podejmuje zobowiązanie finansowe wobec pożyczkodawcy. W przypadku pożyczek pod zastaw mieszkania, domu lub innej nieruchomości, udzielanych przez naszą firmę, pożyczkobiorcą może być osoba posiadająca działalność gospodarczą, będąca wspólnikiem spółki cywilnej lub spółka prawa handlowego, a nawet rolnik.

Kredyt pod zastaw mieszkania – wszystko, co musisz wiedzieć

Zachęcamy do zajrzenia do drugiej części artykułu, w której wyjaśniamy pozostałe pojęcia związane z kredytem pod zastaw mieszkania. Są to hasła, z którymi warto się zapoznać przed podjęciem się zobowiązania finansowego, ponieważ pozwolą lepiej zrozumieć warunki umowy pożyczki.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy również do kontaktu mailowego z nurtującymi pytaniami.


 

wo do dysponowania nieruchomością, która zostanie wykorzystana w ramach zabezpieczenia kredytu pod hipotekę.


 Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.