Przewłaszczenie na zabezpieczenie stanowi formę zabezpieczenia pożyczki, polegającą na przeniesieniu własności danej rzeczy lub nieruchomości na wierzyciela. Jakie są korzyści takiego rozwiązania i jakich formalności trzeba dopełnić, żeby móc z niego skorzystać? Odpowiedzi znajdą Państwo w dalszej części artykułu.

 

Przewłaszczenie na zabezpieczenie – definicja i formalności

Przewłaszczenie na zabezpieczenie polega dokładnie na przeniesieniu prawa własności do danej rzeczy lub nieruchomości na wierzyciela, który udziela pożyczki z zabezpieczeniem tego typu. Oznacza to, że pożyczkodawca staje się w świetle prawa właścicielem wybranej rzeczy, obiektu lub działki, której wartość jest mniej więcej równa wartości zaciągniętej pożyczki, wraz z prowizją i odsetkami. Pożyczkobiorca jednak nadal jest posiadaczem danej rzeczy, czyli może ciągle z niej korzystać, jedynie bez możliwości jej sprzedaży. Dzięki temu jest to wyjątkowo korzystne rozwiązanie, pozwalające na uzyskanie wysokiego kredytu przy niewielkich wymaganiach ze strony firmy pożyczkowej.

 

Przewłaszczenie na zabezpieczenie występuje w dwóch wariantach:

  1. przewłaszczenie na zabezpieczenie pod warunkiem rozwiązującym,

  2. przewłaszczenie na zabezpieczenie pod warunkiem zawieszającym.

 

Warunek rozwiązujący oznacza sytuację, w której pożyczkobiorca przenosi prawo własności na wierzyciela z chwilą podpisania przez niego umowy dotyczącej kredytu. Pożyczkodawca zobowiązuje się przy tym do powrotnego przekazania własności na klienta, jeśli ten spłaci należności wynikające z kredytu w umówionym terminie. Zabezpieczenie mogą w tym przypadku stanowić rzeczy, papiery wartościowe oraz nieruchomości.

 

Warunek zawieszający to sytuacja, kiedy wierzyciel uzyskuje własność danej rzeczy stanowiącej zabezpieczenie kredytu dopiero, jeśli pożyczkobiorca nie wywiąże się z określonej w umowie spłaty rat i pozostałych należności. Przy umowie tego rodzaju przedmiotem zabezpieczenia może być tylko rzecz lub papiery wartościowe – zgodnie z kodeksem cywilnym, nieruchomość nie może stanowić zabezpieczenia pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu.

 

W obu sytuacjach to pożyczkobiorca pozostaje posiadaczem rzeczy lub nieruchomości – co jest niezwykle korzystnym rozwiązaniem dla każdego klienta, który chciałby skorzystać z oferty większej pożyczki z przewłaszczeniem na zabezpieczenie.

 

Jeśli chodzi o formalności, których trzeba dopełnić, by wniosek o pożyczkę z przewłaszczeniem na zabezpieczenie został rozpatrzony, jest ich naprawdę niewiele – stanowi to kolejną korzyść dla pożyczkobiorcy. Potrzebna dokumentacja to jedynie kilka najważniejszych punktów, dotyczących klienta, jego wymagań odnośnie umowy kredytowej, a także danej rzeczy lub nieruchomości, która ma stać się zabezpieczeniem pożyczki. Wszystkie wymagane dokumenty znajdują się w tej tabeli:

 

Rodzaj dokumentu

Konieczność jego dostarczenia, by otrzymać kredyt z przewłaszczeniem na zabezpieczenie

Dokument potwierdzający tożsamość

+

Formularz pożyczkowy

+

Akt notarialny lub inny dokument, potwierdzający nabycie danego przedmiotu i prawo własności klienta

+

Zdjęcia nieruchomości lub rzeczy

+

Wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej w przypadku zabezpieczenia w formie nieruchomości

opcjonalnie

Dokument urzędowy, potwierdzający wysokość dochodów przedsiębiorstwa klienta

-

 

Jak widać, dokumentów jest naprawdę niewiele – szczególnym uproszczeniem dla klientów jest fakt, że nie mają oni obowiązku przedstawiania dokumentów zaświadczających o wysokości dochodów ich firmy. Klient najważniejsze dane umieszcza w specjalnym formularzu pożyczkowym, gdzie określa również wysokość sumy, którą chce uzyskać z pomocą kredytu z przewłaszczeniem na zabezpieczenie.

 

W jakiej sytuacji mogę skorzystać z przewłaszczenia?

Z przewłaszczenia na zabezpieczenie może skorzystać niemal każda osoba fizyczna, która posiada działalność gospodarczą, należy do spółki cywilnej, lub jest podmiotem prawa handlowego, a przy tym jest właścicielem nieruchomości (jeśli to ona ma stanowić zabezpieczenie kredytu). Wymagania, które musi spełniać klient, by móc starać się o pożyczkę, są naprawdę niewielkie – nie trzeba szukać poręczyciela, jedynym zabezpieczeniem jest nieruchomość, która zostaje przewłaszczona na wierzyciela. Przedsiębiorca samodzielnie składa oświadczenie o zarobkach, którego nie musi popierać dokumentacją urzędową. Ponadto, nieruchomość, która ma zostać wykorzystana w ramach zabezpieczenia kredytu, może być obciążona kredytem hipotecznym (pod warunkiem, że klient będzie się terminowo wywiązywał z jego spłaty), a nawet zadłużona – w tym przypadku zostaje ona wraz z zawarciem umowy o kredyt zabezpieczona przed egzekucjami komorniczymi i roszczeniami prywatnych wierzycieli pożyczkobiorcy.

 

Podsumowując, skorzystać z pożyczki z przewłaszczeniem na zabezpieczenie może:

- przedsiębiorca,

- właściciel nieruchomości:

a) domu,

b) mieszkania,

c) działki budowlanej,

d) działki rolnej,

c) hotelu lub pensjonatu,

d) lokalu użytkowego,

e) obiektu przemysłowego, nawet, jeśli jest to nieruchomość zadłużona lub obciążona kredytem bankowym.

przewłaszczenie na zabezpieczenie

 

Zastaw a przewłaszczenie na zabezpieczenie

Zastaw a przewłaszczenie na zabezpieczenie mogą wydawać się dość podobnymi sposobami na zabezpieczenie kredytu. Istnieją jednak dość istotne różnice, które każdy klient powinien poznać, zanim zdecyduje się na bardziej odpowiadającą mu opcję.

 

Kredyt pod zastaw nieruchomości oznacza podpisanie umowy, zgodnie z którą nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie pożyczki zostaje obciążona zastawem na rzecz wierzyciela. Suma pożyczki jest ustalonym procentem wartości danej nieruchomości. Pożyczkobiorca może korzystać przez czas zastawu z danego obiektu lub działki, pod warunkiem, że będzie się to odbywało zgodnie z ich przeznaczeniem, by nie straciły swojej wartości. Po spłacie należności zastaw znika, a nieruchomość znów w pełni należy do klienta. W razie niewywiązania się z umowy, zaspokojenie wierzyciela odbywa się poprzez postępowanie egzekucyjne.

 

Przewłaszczenie na zabezpieczenie to sytuacja, kiedy pożyczkodawca i klient zawierają umowę, zgodnie z którą własność nieruchomości zostaje przekazana na wierzyciela. Klient pozostaje jednak posiadaczem obiektu lub działki, dzięki czemu może nadal z niej korzystać, np. na zasadzie umowy wypożyczenia. Wierzyciel zobowiązuje się do zwrócenia własności klientowi z dniem spłaty całości kredytu. W przypadku niewywiązania się z należności przez klienta, wierzyciel ma prawo sprzedać daną nieruchomość, bez konieczności wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

 

Przewłaszczenie na zabezpieczenie, czyli multum korzyści!

Skorzystanie z kredytu z przewłaszczeniem na zabezpieczenie oznacza wiele korzyści dla klientów, przed którymi otwierają się nowe możliwości. Przede wszystkim, pożyczkę tego typu można wziąć na dowolny cel przedsiębiorstwa, co sprawia, że można za jej pomocą zrealizować niemal każdy plan dotyczący swojej działalności. Jest to świetna okazja na rozwój swojej marki, zainwestowanie w nowy sprzęt czy zakup lub remont siedziby. Kredyt z przewłaszczeniem na zabezpieczenie stanowi także nieocenioną pomoc w przypadku gorszej sytuacji finansowej firmy.

pożyczki pod zastaw szczecin

Do korzyści, jakie zyskuje się wraz z kredytem, należą:

- możliwość uzyskania bardzo dużej sumy, stanowiącej do 50% wartości nieruchomości, na dowolny cel przedsiębiorstwa,

- rozłożenie pożyczki na dogodne raty o stałej wysokości, co pozwala klientowi na ustalenie budżetu swojej firmy wiele miesięcy naprzód,

- możliwość negocjowania umowy, by ustalić najkorzystniejsze dla siebie warunki,

- brak opłat wstępnych przed podpisaniem umowy,

- minimum formalności, dzięki czemu klient nie musi tracić czasu na zdobywanie urzędowych dokumentów,

- bardzo szybka decyzja firmy pożyczkowej, dzięki czemu w krótkim czasie można uzyskać wysoką kwotę do swojej dyspozycji,

- ochrona przewłaszczonej na zabezpieczenie nieruchomości zadłużonej przed egzekucjami komorniczymi oraz dalszym obciążaniem przez osobistych wierzycieli klienta,

- brak informacji dla Biura Informacji Kredytowej o zaciągniętym kredycie.

 

Pożyczka z przewłaszczeniem na zabezpieczenie jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy chcą w krótkim czasie uzyskać wysoką sumę kredytu, nie martwiąc się przy tym o formalności czy wysokie wymagania, jakie stawiają banki. Skorzystanie z usług firmy pożyczkowej wiąże się z prostym i szybkim procesem przy zachowaniu bezpieczeństwa i szczegółowości umowy, na zasadach jasnych dla klienta.Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.