Kredyt hipoteczny, a pożyczka hipoteczna – cechy wspólne i różnice

29 marca 2021by remigiusz@rekman

Kredyt hipoteczny, a pożyczka hipoteczna – cechy wspólne i różnice

To dwa różne pojęcia, które bardzo często są błędnie używane jako synonimy. Poniżej wyjaśniamy, czym one się od siebie różnią?

Zasadniczo obie czynności choć często mylnie używane zamiennie są uregulowane w innych ustawach. Kredyt i umowa kredytowa uregulowane są w Ustawie z dnia 29.08.1997 roku „Prawo bankowe”, Natomiast pożyczkę reguluje Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku „Kodeks cywilny”.

Podstawowe różnice można ująć w kilku punktach:

  • kredyt jest zawsze udzielany w pieniądzu, a pożyczki można udzielić zarówno w pieniądzu jaki i w dowolnej rzeczy ruchomej oznaczonej co do gatunku;
  • przeznaczenie środków z kredytu jest jednoznacznie określone w umowie kredytowej, natomiast przeznaczenie środków z pożyczki pieniężnej jest zasadniczo na dowolny cel;
  • kredytu udziela tylko i wyłącznie bank, gdyż jest to usługa finansowa zarezerwowana dla tych instytucji; natomiast pożyczki może udzielić zarówno bank jaki i każda inna osoba fizyczna lub osoba prawna;
  • podstawowe obowiązki stron wynikające z umowy w przypadku kredytu reguluje ustawa Prawo Bankowe, a w przypadku pożyczki Kodeks Cywilny;

Jeszcze większe różnice występują w przypadku gdy do słów kredyt lub pożyczka dodamy przymiotnik hipoteczny.

Ale zanim wymienimy różnicę może najpierw kilka wspólnych cech tych zobowiązań.

Kredyt i pożyczka hipoteczna są zobowiązaniami pieniężnymi, odpłatnymi i zabezpieczonymi hipoteką na nieruchomości. Co więcej Ustawa o kredycie hipotecznym do kredytu hipotecznego zalicza również pożyczkę jeżeli jest udzielona konsumentowi i zabezpieczona hipoteką na nieruchomości lub przeznaczona na jej nabycie, rozbudowę, a nawet remont. Takiego rodzaju usług finansowych mogą udzielać tylko i wyłącznie banki lub SKOKi.

Czy to znaczy, że pożyczek hipotecznych mogą udzielać tylko i wyłącznie banki i SKOKi?

Otóż niekoniecznie! Zwróćmy uwagę, że pożyczka jest zaliczana do kredytu hipotecznego tylko i wyłącznie, gdy udzielana jest konsumentowi. W przypadku pożyczki hipotecznej udzielanej na rzecz przedsiębiorcy, pożyczkodawcą może być również inny podmiot nie będący bankiem choć nie znaczy to, że może być to dowolny podmiot. Generalnie powinna to być spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna o odpowiednim kapitale zakładowym w minimalnej kwocie 200.000,00 zł, która w swoim przedmiocie działalności ma udzielanie pożyczek i spełnia jeszcze kilka innych warunków, by mogła funkcjonować jako instytucja pożyczkową.

Podsumowując:

Pierwszą różnicą między kredytami hipotecznymi i pożyczkami hipotecznymi jest strona udzielająca finansowania – w przypadku kredytów musi to być bank lub SKOK, a w przypadku pożyczek może to być bank, SKOK lub instytucja pożyczkowa.

Drugą różnicą jest przeznaczenie środków – w przypadku kredytów cel jest ściśle ustalony w umowie z bankiem, natomiast w przypadku pożyczek przeznaczenie nie musi być konkretnie zdefiniowane.

Trzecią różnicą jest czas trwania umowy – przyjęło się, że umowy kredytu są długoterminowe natomiast pożyczki krótko i średnio terminowe.

Czwartą różnicą jest koszt umowy – zasadniczo kredyty są tańsze niż pożyczki, gdyż z racji dokładnego badania zdolności kredytowej minimalizowane jest ryzyko i ograniczona jest szkodowość. Jednakże ocena wypłacalności klienta wpływa to na mniejszą przyznawalność takiej usługi niż pożyczki. Dlatego pożyczka jest droższym produktem finansowym, gdyż w jej przypadku przyznawalność jest wyższa, a to rodzi większe ryzyko, które jest rekompensowane ceną. Dlatego RRSO w przypadku pożyczek jest wyższe niż w przypadku kredytów.

Mitem natomiast jest pogląd, iż posiadając nieruchomość mamy pewność otrzymania pożyczki hipotecznej bez jakiegokolwiek sprawdzania zdolności kredytowej lub zobowiązań w Biurach Informacji Gospodarczej, albo Biurze Informacji Kredytowej. Tak samo mitem jest, iż mając już wpisaną hipotekę do działu IV księgi wieczystej posiadanej nieruchomości nie można uzyskać kredytu bądź kolejnej pożyczki.

Mamy nadzieję, iż w tym krótkim artykule udało nam się wykazać, iż mimo kilku cech wspólnych łączących kredyt hipoteczny i pożyczkę hipoteczną posiadają zasadnicze różnice  i nie powinny być używanie jako synonimy.

remigiusz@rekman

ACTUM FINANSE

Kontakt do nas

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Odpowiemy na każde pytanie. Dodatkowo doradzimy i znajdziemy wspólne rozwiązanie.
Adres
ACTUM Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 39b
70-382 Szczecin
Dane firmy

KRS 0000360723
Regon 320873619
NIP 852-257-60-80
Numer konta:
88 1090 2806 0000 0001 1434 9185

Telefon / E-mail
tel .+48 91 820 11 11
tel. +48 91 820 11 12
info@actum-finanse.pl
Godziny pracy
Pon. - Pt: 08:00 – 16:00