Pożyczki z ACTUM

ACTUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest profesjonalną firmą specjalizującą się w udzielaniu trudnych pożyczek. Siedzibą spółki jest Szczecin, ale zakresem działania Spółka obejmuje całą Polskę. Podstawową działalnosśią jest udzielanie pożyczek pieniężnych ze środków własnych spółki, przy czym spłata pożyczki jest zabezpieczona nieruchomością.

→ więcej